Skrzynki i tunele rozsączjące wodę deszczową z PVC, PP i PE
   Służące ochronie środowiska zagospodarowanie wody deszczowej staje się w dzisiejszych czasach standardem, głównie ze względu na zbyt szczelne zabudowywanie przestrzeni, które prowadzi często do nadmiernych odpływów w kanałach. Systemy kanałowe, drenażowe, oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki retencyjne są wówczas przeciążone i powstaje niebezpieczeństwo powodzi. Szczelnie zabudowana przestrzeń jest współwinna za obniżający się poziom wód gruntowych. Dochodzi do zwiększenia kosztów pozyskania wody pitnej. Cały ekosystem jest niestabilny i zagrożony
5806a974b223a8b5_250x187_romiar_niestandardowy.jpg005416o3.jpg