Specjalistyczna hurtownia materiałów instalacyjnych
techniki sanitarnej i grzewczej

Systemy infrastrukturalne

Systemy
infrastrukturalne

Systemy dla budownictwa

Systemy
dla budownictwa

Specjalistyczna hurtownia materiałów instalacyjnych
techniki sanitarnej i grzewczej

Systemy infrastrukturalne

Systemy
infrastrukturalne

Systemy dla budownictwa

Systemy
dla budownictwa

Realizacje

Szkoła Podstawowa Kowiesy - Modernizacja budynku

W 2018-2019 roku odbywał się remont Szkoły Podstawowej w Kowiesach.

Na tym zadaniu dostarczaliśmy kompleksowo instalacje zewnętrzne i wewnętrzne.
Instalcje na zewnątrz budynku: kanalizacja sanitarna wraz separatorem tłuszczów i oczyszczalnią ścieków Biofit, kanalizację deszczową wraz z separatorem ropopochodnych, instalację wodociągową.
W budynku: instalacje sanitarne i grzewcze wraz z kotłownią (kocioł kondensacyjny olejowy Vitoradial 300-T 201KW)

Współpracujemy z: